سهیلا فلاح
تاریخ تولد 1367/01/01
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه سازی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی Soheilafalah96@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-