مانیا پاکپور گیلانی
تاریخ تولد 1359/12/11
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mania_1211@yahoo.com
آدرس اینستاگرام mania.pakpour@
نمونه آثار:
-
-
-
-
-