حسین اقتصادی
تاریخ تولد 1355/02/01
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تبریز
پست الكترونیكی heqtesadi@yahoo.com
آدرس اینستاگرام h.eqtesadi_
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-