احمد افسری
تاریخ تولد 1350/06/30
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mehrdad0com@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-