ایمان حسینی پناه
تاریخ تولد 1358/06/30
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی هنرهای تجسمی
شهرستان شوش
پست الكترونیكی imanhosseini82@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:
کارشناسی هنرهای تجسمی و دبیر هنر اموزش و پرورش.  دارنده مدرک ممتاز خوشنویسی در خطوط نستعلیق و ثلث.  موسس و مدرس آموزشگاه هنرهای تجسمی کتیبه