فاطمه (آزاده) حسینقلی
تاریخ تولد 1358/09/14
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی az.hosseingholi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: