افسانه بدیعی فر
تاریخ تولد 1351/06/30
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی علوم انسانی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی badei1351@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: