شگون شریفی
تاریخ تولد 1363/10/12
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی shogoonsharifi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: