عاطفه تیموری
تاریخ تولد 1376/10/08
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی حسابداری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی atefehteimoury1997@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: