محمد حسین قنبری
تاریخ تولد 1372/02/23
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی شیمی
شهرستان مباركه
پست الكترونیكی ghanbari_khat@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: