اسماعیل طحان
تاریخ تولد 1377/10/06
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان سمنان
پست الكترونیكی esmailtahan@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:
دانشجوی رشته عکاسی دانشگاه هنر
نمایشگاه انفرادی 
نگاه من
سورسوگ
صدای سکوت