فرزانه اقدامی خوانساری
تاریخ تولد 1369/04/14
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مدیریت
شهرستان تهران
پست الكترونیكی f_eqdami@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:

اینجانب فرزانه اقدامی خوانساری فعالیت هنری خود را از سال 1387 در رشته خوشنویسی در انجمن خوشنویسان ایران آغاز کردم و در سال 1393 مدرک ممتاز را از انجمن خوسنویسان ایران دریافت نمودم.و در طی این سال ها در نمایشگاه های متعددی شرکت نموده وآثاری را ارایه داده ام:

1388 نمایشگاه خوشنویسی با موضوع عاشورا در شهرستان خوانسار

1389نمایشگاه خوشنویسی با موضوع عاشورا در شهرستان گلپایگان

1390 نمایشگاه خوشنویسی در شهرخوانسار 

1391نمایشگاهی با موضوع ایام دهه فجر