سمیرا تقی بیگی
تاریخ تولد 1366/04/20
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مهندسی برق
شهرستان شازند
پست الكترونیكی samirataghibagi92@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: