بنفشه رنجبر
تاریخ تولد 1369/03/25
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Vanafsheg.art@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری: