سیده آسیه امین نیا
تاریخ تولد 1360/06/25
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی ارتباط تصویری گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی aminnia.g@gmail.com
آدرس اینستاگرام ghazal.graphic.design
رزومه هنری: