امید آقامحمدی
تاریخ تولد 1366/05/07
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی
شهرستان اراك
پست الكترونیكی Omid.aghamohamadi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
رزومه هنری:

سوابق هنری :

- عضو انجمن سینمای جوانان ایران

- نمایشگاه انفرادی نگاه در آبان 1401

- منتخب اولین چالش گردشگری استان مرکزی تحت عنوان تورلیدر شو

- منتخب در کارگاه عکاسی موسسه آموزشی گردشگری ساتراس ( سازمان میراث فرهنگی استان مرکزی )

- منتخب در فتوماراتن شهری اراک در آبان 1400

- منتخب در جشنواره ملی عکس امیر کبیر اراک آبان 1400

- برگزاری نمایشگاه گروهی عکاسی در فرهنگسرای آیینه ( جناب آقای ایرج کیانیان )

- برگزاری نمایشگاه گروهی عکاسی در فرهنگسرای شهر اراک ( جناب آقای ایرج کیانیان )

- اجرای کارهای عکاسی و تیزرهای تبلیغاتی آموزشگاه خط خطی اراک

- همکاری با واحد عکاسی نشریه هم میهن و آیینه اشتغال

- همکاری با موسسه زیست محیطی کیمیا سبز