فرید هنرور
تاریخ تولد 1363/05/18
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تذهیب
شهرستان كرج
پست الكترونیكی farid.honarvar@gmail.com
آدرس اینستاگرام faridhonarvar
رزومه هنری:

            فريد هنرور 

    ــ متولد 1363 ایران

    ــ دارای درجه دو هنری ( کارشناسی ارشد ) از شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران کشور
    ــ عضو انجمن نگارگری ایرانی

    ــ عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی
    ــ فعالیت از سال 1376 در زمینه هنر نگارگری گرایش تذهیب و طراحی قالی
    ــ عضو 10 جوان برتر ایران در سال 1382
    ــ دارنده چندین مدال طلای مسابقات تذهیب و طراحی قالی
    ــ ترسیم دیجیتالی (رایانه ای) تذهیب و طرح قالیتالیفات :

    ــ كتاب باغ ایرانی 8 (آموزش تذهیب و طراحی قالی ) ــ 168 صفحه- 1383  ( انتشارات يساولی )
    ــ كتاب آموزش تذهیب ( ختایی 1 ) ــ 215 صفحه ــ 1384  ( انتشارات ميردشتی )
    ــ نقش زرین ( آموزش جامع ساخت و ساز در تذهیب ) ــ 223 صفحه ــ 1386  ( انتشارات يساولی )

 

 

جوایز :

    ــ رتبه اول مسابقات تذهیب ( كرج ) ــ 1378
    ــ رتبه اول مسابقات طراحی قالی ( كرج ) ــ 1379
    ــ رتبه اول مسابقات تذهیب ( تهران ) ــ 1379
    ــ منتخب نمایشگاه های ایران ــ 1379 
    ــ رتبه اول مسابقات طراحی قالی ( تهران ) ــ 1379
    ــ رتبه اول مسابقات طراحی قالی ( تهران ) ــ 1380
    ــ لوح تقدیر مسابقات طراحی قالی جهاد سازندگی ( قم ) ــ 1381 
    ــ لوح تقدیر مسابقات طراحی قالی جهاد سازندگی ( تهران ) ــ 1381
    ــ رتبه اول مسابقات تذهیب ( كرج ) ــ 1382
    ــ رتبه اول مسابقات تذهیب ( تهران ) ــ 1382
    ــ رتبه اول مسابقات تذهیب ( مشهد ) ــ 1382

    ــ رتبه اول تذهیب نهمین دوسالانه ملی نگارگری ــ 1393

    ــ شایسته تقدیر تذهیب دهمین دوسالانه ملی نگارگری ــ 1395

    ــ برگزیده اول یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ــ 1397

 نمایشگاه ها :


        داخلی:


    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( كرج ) ــ 1378
    ــ نمایشگاه گروهی طراحی قالی ( كرج ) ــ 1379
    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( تهران ) ــ 1379
    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( دوره ای در چندین شهر ) ــ 1379
    ــ نمایشگاه گروهی طراحی قالی ( تهران ) ــ 1379
    ــ نمایشگاه گروهی طراحی قالی ( تهران ) ــ 1380
    ــ نمایشگاه گروهی طراحی قالی ( قم ) ــ 1381
    ــ نمایشگاه گروهی طراحی قالی ( تهران ) ــ 1381
    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( كرج ) ــ 1382
    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( تهران ) ــ 1382
    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( مشهد ) ــ 1382

    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب (نهمین دوسالانه ملی نگارگری) ــ 1393

    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب (هفتمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی فجر) ــ 1393

    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب (دهمین دوسالانه ملی نگارگری) ــ 1395

    ــ نمایشگاه آثار نگارگران ایران مجموعه فرهنگی تاریخی سعد آباد (موزه استاد محمود فرشچیان) ــ 1396

    ــ نمایشگاه یازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر ــ 1397

 

 

 

 


       خارجی:


    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( استانبول ــ ترکیه ) ــ 2001 م
    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( شارجه ــ امارات ) ــ 2004 م
    ــ ملتقى الشارقة للخط العربي ( شارجه ــ امارات ) ــ 2004 م
    ــ نمایشگاه انفرادی تذهیب ( آلماتی ــ قزاقستان ) ــ 2007 م
    ــ نمایشگاه انفرادی تذهیب ( بیشکک ــ قرقیزستان ) ــ 2007 م
    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( وین ــ اتریش ) ــ 2007 م
    ــ نمایشگاه انفرادی تذهیب ( شارجه ــ امارات ) ــ 2009 م
    ــ نمایشگاه گروهی تذهیب ( مدینه ــ عربستان ) ــ 2011 م

    ــ نمایشگاه نگارگری موزه ملی ارمنستان ( ایروان ــ ارمنستان ) ــ 2016 م