دهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک

دهمین سالانه هنر معاصر پرسبوک

| عنوان: دستکار
| کیوریتور: ندا درزی
| طراح گرافیک: رضا باباجانی
| کاشان: خانه ی صاحب
| ۲۷ تا ۲۹ مهر ۱۳۹۹
| بازدید عموم ۳۰ مهر تا ۷ آبان با رعایت پروتکل و با استفاده از ماسک و تعیین وقت قبلی
 
مدیر هنری خانه ی منوچهری: مسعود ریاضی 
دعوت کننده ی این دوره پرسبوک: مرضیه آشیان 
به میزبانی: خانه ی منوچهری کاشان 
 
حامیان:
اداره كل هنرهاي تجسمي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر
خانه منوچهری کاشان

 

تاریخ خبر: 1399/07/22