27 تا 29 مهر ماه برگزار می شود/ خانه منوچهری کاشان میزبان دهمین سالانه ی هنر پرسبوک

27 تا 29 مهر ماه برگزار می شود

خانه منوچهری کاشان میزبان دهمین سالانه ی هنر پرسبوک

دهمین سالانه ی هنرمعاصرپرسبوک همزمان با ده سالگی خانه منوچهری کاشان باعنوان «دستکار» از 27 الی 29 مهر ماه در کاشان برگزار خواهد شد .

به گزارش واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی ، این دوره از رویداد هنر معاصر پرسبوک با حمایت اداره كل هنرهاي تجسمي،موسسه توسعه هنرهاي تجسمي معاصر و خانه منوچهری کاشان برپا می شود .

آثار بخش مشارکتی دهمین سالانه ی هنرمعاصرپرسبوک به سرپرستی ندا درزی هم اکنون در خانه-استودیو هنرمندان آغاز وبا هدف تعامل و همیاری در مکانی مشخص در حیاط خانه صاحب نصب خواهند شد.

هنرمندانی نظیر هدی اخلاقی، منصوره باغگرایی، فریبا بروفر، الهام رحیمیان، فرزانه شهری، فریده عبادی، میترا ماکویی، نرگس محمدیان در بخش مشارکتی این دوره از پرسبوک حضور دارند. 

سالانه ی پرسبوک برای دهمین سال برگزاری اش از هنرمندانی چون؛ علی اعتبار، آرزو باغ شیخی، مونا جولا، مهشید روشن تبار، ابوالفضل شاهی، امید شلمانی، مهدی شیر احمدی، نگار فرجیانی، فاطمه فضایل اردکانی، نرگس هاشمی، علی وفایی نژاد دعوت کرده است.

 گفتنی است، دهمین سالانه ی هنرمعاصرپرسبوک همزمان با ده سالگی خانه منوچهری کاشان از 27 الی 29 مهر ماه در خانه ی صاحب کاشان برگزار خواهد شد و بازدید برای عموم از سی ام مهر تا هفتم آبان ماه  با رعایت پروتکل های بهداشتی از ساعت  ۱۳ الی۱۷ با تعیین وقت قبلی آزاد خواهد بود .

 

تاریخ خبر: 1399/07/23