اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
علیرضا آدم بکان
رشته نقاشی
-
رضا افسری
رشته نقاشی
-
محمد مهدی انوشفر
رشته سفال
-
علی اصغر تجویدی
رشته نگارگری
-
زهرا جلیلی
رشته تصویرسازی
-
مهرداد خطایی
رشته نقاشی
-
ندا درزی
رشته نقاشی
-
کامبیز درم بخش
رشته کاریکاتور
-
پژمان رحیمی زاده
رشته گرافیک
-
مهران زمانی
رشته گرافیک
-
الیاس ستاری حسینلو
رشته نقاشی
-
کیومرث صادقیان
رشته نقاشی
-
بهرنگ صمدزادگان
رشته نقاشی
-
امیر طهماسبی
رشته نگارگری
-
بهمن عبدی
رشته کاریکاتور