اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
صدیقه احمدی باصیری
رشته نگارگری
-
اونیش امین الهی
رشته گرافیک
-
محمدطاها بهبهانی
رشته نقاشی
-
شیرین پیله وری
رشته نقاشی
-
مهرداد خطایی
رشته نقاشی
-
کیارش زندی
رشته کاریکاتور
-
کیومرث صادقیان
رشته نقاشی
-
بهرنگ صمدزادگان
رشته نقاشی
-
جمال عرب زاده
رشته نقاشی
-
عذرا عقیقی بخشایشی
رشته خوشنویسی
-
محمدهادی فدوی
رشته نقاشی
-
نادر قشقایی
رشته مجسمه
-
ملک دادیار گروسیان
رشته مجسمه
-
محمدحسن گلبن حقیقی
رشته نقاشی
-
کتایون مقدم
رشته نقاشی