اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
بهزاد اژدری
رشته سفال
-
مینا بیاتی
رشته نقاشی
-
مهناز پسیخانی
رشته نقاشی
-
شیرین پیله وری
رشته نقاشی
-
سمیه چراغعلی گل
رشته نقاشی
-
پریسا خضابی
رشته مجسمه
-
حمید زاهدنژاد
رشته گرافیک
-
روح اله شمسی زاده ملکی
رشته مجسمه
-
کیومرث صادقیان
رشته نقاشی
-
کامبیز صبری
رشته مجسمه
-
سید فضل اله طباطبایی
رشته گرافیک
-
امیر طهماسبی
رشته نگارگری
-
رضا عابدینی
رشته گرافیک
-
احسان عبداللهی
رشته تصویرسازی
-
جاسم غضبانپور
رشته عکاسی