اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
مهناز پسیخانی
رشته نقاشی
-
صداقت جباری
رشته گرافیک
-
جمال رحمتی
رشته کاریکاتور
-
روح اله شمسی زاده ملکی
رشته مجسمه
-
احسان عبداللهی
رشته تصویرسازی
-
بهمن عبدی
رشته کاریکاتور
-
بهرام عظیمی
رشته کاریکاتور
-
بهرام غنچه پور
رشته نقاشی
-
حسین غیوری
رشته عکاسی
-
محدثه مرشدلو
رشته نقاشی
-
مصطفی ندرلو
رشته نقاشی
-
اکبر نیکان پور
رشته نقاشی
-
فرشته یمینی شریف
رشته نقاشی