اعضاء موسسه
منتخبی از هنرمندان عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر
-
بهزاد اژدری
رشته سفال
-
اونیش امین الهی
رشته گرافیک
-
کامبیز صبری
رشته مجسمه
-
جاسم غضبانپور
رشته عکاسی
-
پریسا خضابی
رشته مجسمه
-
سید فضل اله طباطبایی
رشته گرافیک
-
پژمان رحیمی زاده
رشته گرافیک
-
عذرا عقیقی بخشایشی
رشته خوشنویسی
-
ندا درزی
رشته نقاشی
-
احمد وکیلی
رشته نقاشی
-
فرشته یمینی شریف
رشته نقاشی
-
محمدحسن گلبن حقیقی
رشته نقاشی
-
محمدطاها بهبهانی
رشته نقاشی
-
بهرام غنچه پور
رشته نقاشی
-
کیهان خلیلی فرد
رشته مجسمه