بيمه هنرمندان

شرایط عمومی بیمه هنرمندان

 • حداکثر سن آقایان و خانم ها برای معرفی به بیمه هنرمندان ۵۰ سال تمام می باشد.
 • داشتن کارت پایان خدمت یا معافیت الزامی می باشد.
 • بیمه هنرمندان بیمه تامین اجتماعی است و علاوه بر حقوق بازنشستگی شامل دفترچه بیمه درمانی می باشد.
 • مبلغ واریزی توسط هنرمند به صورت ماهانه با توجه به قانون کار به صورت حداقلی ( حداقل دستمزد کارگران) پرداخت می شود.
 • کسانی که از قبل بیمه پرداخت کرده‌اند و سابقه بیمه دارند سوابق‌شان محفوظ است.
 • بیمه بیکاری و از کار افتادگی نیز شامل بیمه هنرمندان می باشد
 • درصورت داشتن هرگونه سوال به شعب تامین اجتماعی نزدیک محل سکونت خود مراجعه نمایید.

مدارک لازم جهت معرفی به بیمه هنرمندان

متقاضیان گرامی جهت برخورداری از مزایای بیمه هنرمندان علاوه بر مدارک عضویت، مدارک ذیل نیز مورد نیاز می باشد.

رشته نقاشی

 • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • کپی کارت عضویت انجمن نقاشان ایران
  • کپی گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته گرافیک

 • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • کپی کارت عضویت انجمن گرافیک ایران
  • کپی گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )
  • کپی صفحات شناسنامه ی کتاب که اسم هنرمند در آن به عنوان طراح گرافیک ذکر شده باشد (حداقل ۵ مورد)

رشته تصویرسازی

 • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • کپی کارت عضویت انجمن تصویرگران ایران
  • کپی گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )
  • کپی صفحات شناسنامه ی کتاب که اسم هنرمند در آن به عنوان تصویرگر ذکر شده باشد (حداقل ۵ مورد)

رشته نگارگری

 • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • کپی کارت عضویت انجمن نگارگران ایران
  • کپی گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته عکاسی

 • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • کپی کارت عضویت انجمن عکاسان ایران
  • کپی گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته خوشنویسی

 • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • کپی کارت عضویت انجمن خوشنویسان ایران
  • کپی گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته کاریکاتور

 • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • کپی کارت عضویت انجمن کاریکاتور ایران
  • کپی گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )

رشته سفال و سرامیک

 • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • کپی کارت عضویت انجمن سفال و سرامیک ایران
  • کپی گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )
  • ارائه نصب اثر در مترو یا میادین یا مکان‌های شهر به همراه عکس اثر مربوطه

رشته مجسمه سازی

 • کپی کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت برای آقایان
 • دارا بودن یکی از مدارک زیر:
  • کپی کارت عضویت انجمن مجسمه سازان ایران
  • کپی گواهی شرکت در نمایشگاه انفرادی در داخل کشور (برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین تر 2 نمایشگاه انفرادی و برای دارندگان مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر 1 نمایشگاه انفرادی مورد نیاز است )
  • ارائه نصب اثر در مترو یا میادین یا مکان‌های شهر به همراه عکس اثر مربوطه