منیرا رزاقی پور
تاریخ تولد 1364/04/19
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی monirarazaghi64@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-