مشخصات فردی
شماره عضویت  
رشته هنری
نام  
نام خانوادگی  
نام پدر  
نام (انگلیسی)   
نام خانوادگی (انگلیسی)  
نام پدر (انگلیسی)  
کد ملی    
شماره شناسنامه  
تاریخ تولد //     
جنسیت
مدرك تحصیلی  
رشته تحصیلی (اختیاری)  
تلفن همراه  
تلفن ثابت    
استان  
شهرستان
آدرس اینستاگرام (اختیاری)
پست الكترونیكی  
توجه: پست الکترونیکی همان شناسه کاربری شما جهت ورود به سیستم می‌باشد.
توجه: کلمه رمز توسط شخص شما تعیین می‌گردد و باید حداقل چهار حرف که ترکیبی از حروف الفبا و یا اعداد باشد.
کلمه رمز  
تکرار کلمه رمز  
توجه: فایل عكس و مدارک ارسالی می‌بایست در قالب JPG ارسال گردد.
فایل عكس پرسنلی
بارگذاری شد % ( ) Total


فایل تصویر کارت ملی

فایل تصویر شناسنامه

فایل آخرین مدرک تحصیلی

فایل تصویر کارت عضویت
توجه: چنانچه پس از بارگذاری فایل در کنار نام فایل علامت قرمز رنگ ظاهر گردید نشانه خطا در بارگذاری می‌باشد.
لطفاً عبارتی را كه در تصویر زیر مشاهده می‌كنید وارد نمایید: