نمایشگاه مجازی
برگزیدگان پویش هنر سرزمین من

برگزیدگان پویش هنر سرزمین من
1400/12/25

پویش هنر

پویش هنر
1400/08/05

نمایشگاه مجازی جان جانان

نمایشگاه مجازی جان جانان
1400/06/31

نمایشگاه عکس

نمایشگاه عکس "خاک پاک"
1400/03/03

نمایشگاه بوی نوروز

نمایشگاه بوی نوروز
1399/12/29

نمایشگاه عکس

نمایشگاه عکس "مکتب سلیمانی"
1399/10/13

نمایشگاه آثار هنرمندان هنرهای تجسمی با موضوع پیامبر

نمایشگاه آثار هنرمندان هنرهای تجسمی با موضوع پیامبر
1399/08/13

نمایشگاه مجازی «8*40» دفاع مقدس

نمایشگاه مجازی «8*40» دفاع مقدس
1399/06/31

نمایشگاه مجازی جلوه‌های حضور زنان در دفاع مقدس

نمایشگاه مجازی جلوه‌های حضور زنان در دفاع مقدس
1399/06/31

لحظه‌های جاودانه - نمایشگاه عکس دفاع مقدس

لحظه‌های جاودانه - نمایشگاه عکس دفاع مقدس
1399/06/31

کارگاه اینترنتی هنر معاصر

کارگاه اینترنتی هنر معاصر
1399/04/16