زهرا فلاحی
تاریخ تولد 1362/06/31
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی عمومی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی nasrinfallahi5@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-