نرگس مهرابی شاد
تاریخ تولد 1376/05/20
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Melisamehrabi2021@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-