مریم السادات مهدویان
تاریخ تولد 1366/06/29
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان كرمان
پست الكترونیكی m.mahdavian96@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-