سعید امیدی
تاریخ تولد 1354/03/30
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان شهریار
پست الكترونیكی saeed.omiiidi99@gmail.com
آدرس اینستاگرام شهر جدید اندیشه فاز ۴ ، گل‌های شرقی ، بلوک سه واحد
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-