علی اکبر بابائی فلاح سراوانی
تاریخ تولد 1342/08/30
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی aliakbar.babaei42@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: