خدیجه گودرزی
تاریخ تولد 1364/09/20
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی ادبیات و علوم انسانی
شهرستان رباط كریم
پست الكترونیكی goodarzimoji446@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-