منصوره ثابتی پور
تاریخ تولد 1360/04/27
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویر سازی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی m.sabetipor@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-