مولود عکاف زاده
تاریخ تولد 1367/06/28
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی moloody@gmail.com
آدرس اینستاگرام molood_ak
نمونه آثار:
-
-
-
-