آیدا حیدری
تاریخ تولد 1368/06/04
رشته هنری موشن گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی i.heidari68@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-