اکبر رحیمی
تاریخ تولد 1345/10/02
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Mamad_fam@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-