سعید درویشی
تاریخ تولد 1353/06/25
رشته هنری عکاسی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی عکاسی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی saeeddarvishy@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-