سجاد رنجبریان
تاریخ تولد 1369/12/19
رشته هنری نگارگری
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مهندسی فناوری اطلاعات
شهرستان تبریز
پست الكترونیكی sajjad.ranjbariyan@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-