نسرین سرمدی صدر
تاریخ تولد 1362/10/01
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی گرافیک،مجسمه سازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Designer.nasrin@yahoo.com
آدرس اینستاگرام @sadrartistic
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-