یوسف امیدیان
تاریخ تولد 1360/08/02
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی هنر
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Makan4045@gmail.com
آدرس اینستاگرام Yousa.art
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-