رضا اکبرشاهی
تاریخ تولد 1363/07/09
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كاردانی
رشته تحصیلی معماری
شهرستان تهران
پست الكترونیكی fater.tnf@gmail.com
آدرس اینستاگرام fater.tnf
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-