کیانا کوتاه زاده
تاریخ تولد 1367/11/08
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی هنر های تصویری شاخه نقاشی
شهرستان اصفهان
پست الكترونیكی Kia.painter90@gmail.com
آدرس اینستاگرام Kianakoutahzadeh
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-