محمد باقر گراوند
تاریخ تولد 1361/11/01
رشته هنری خوشنویسی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی حسابداری
شهرستان باغ ملك
پست الكترونیكی Ghasedakt51@yahoo.cam
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار: