سارا میاری
تاریخ تولد 1360/01/18
رشته هنری تصویرسازی
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی تصویرسازی
شهرستان تنكابن
پست الكترونیكی saramiari30@gmail.com
آدرس اینستاگرام saramiariii
نمونه آثار:
-
-
-
-
-