بهاره شريف نيا
تاریخ تولد 1358/12/29
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی حقوق
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Baharehsharifnia@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-