مهوش واحدی
تاریخ تولد 1364/06/30
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی شهرسازی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mahvash_v64@yahoo.com
آدرس اینستاگرام mahvash_vahedi_design_group
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-