معصومه حلاجی
تاریخ تولد 1358/11/20
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی Naghashak_art@yahoo.com
آدرس اینستاگرام Hallaji.paint.art
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-