بهروز خوش کار
تاریخ تولد 1350/05/07
رشته هنری گرافیک
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی گرافیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی behrooz.khoshkar1350@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-