آزاده اعرابی
تاریخ تولد 1357/09/18
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی طراحی صنعتی
شهرستان كرج
پست الكترونیكی azi.aarabi@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-