شیما فریدنی
تاریخ تولد 1361/04/19
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی نقاشی
شهرستان تهران
پست الكترونیكی shima.faridani@yahoo.com
آدرس اینستاگرام shimafaridani
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-