باران حمیدی
تاریخ تولد 1370/12/28
رشته هنری مجسمه
مدرك تحصیلی كارشناسی
رشته تحصیلی مجسمه
شهرستان تهران
پست الكترونیكی baran_hamidi2@yahoo.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-