میترا نابغی
تاریخ تولد 1355/05/01
رشته هنری نقاشی
مدرك تحصیلی دیپلم
رشته تحصیلی ریاضی فیزیک
شهرستان تهران
پست الكترونیكی mitranabeghi212@gmail.com
آدرس اینستاگرام
نمونه آثار:
-
-
-
-
-
-
-
-
-